FEWS > Írás > Ötletek >

Ötletek kutatóknak

[hu] [en]

Környezetbarát ötletek kutatóknak

Még ha a környezetvédelem csak a modern időkben jelent is meg, az emberiség már az ókorban is megváltoztatta a környezetet, például, sok állat- és növényfaj eltűnt. Egy hivatásos történész például, aki sok eredeti régi írást tud olvasni, írhatna egy könyvet a környezet romlásának történetéről, a régi korokra tekintettel. Ha sok idézetet és bizonyítást tud felmutatni az állításai mellé, a könyv jobb lehet. Egy másik történész másik könyvet írhatna a környezet romlásának történetéről, az ipari forradalomtól kezdve mostanáig (és akár megemlíthetné benne a környezetvédelemért tett néhány intézkedést is).

Az őrláng üzemeltetése szükséges lehet a kényelem szempontjából, vagy azért, hogy megakadályozzanak egy robbanást a rossz (bojler) készülékek miatt. De az őrlángok nagyon sok gázt fogyasztanak, ezért valószínűleg jobb lenne a biztonság és a kényelem kérdését más módokon megoldani. Ez egy nemes feladat a feltalálók számára. Az a kérdés is fennáll, hogy mi történik, ha a gáz elfogy, a láng elalszik, és ezután visszajön a gáz? Ez megtörténhet, például, energiaválság idején, vagy ha a hatóságok csak éjjel engedik használni a gázt. Egy környezetvédő találmányt olyan biztonságossá tenni, mint az őrláng, a valódi kihívás, mert a fejlett technológia minden része elromolhat. Ha semmi más módon nem működik, akkor a kényelem feláldozható a gazdaságosság és a környezetvédelem érdekében (pl. ha még egy kart kell elfordítani, mikor használják a gázt).

A környezetvédelmi problémák mértékéről sok adatot lehet találni. A problémák megoldásához szükséges humán erőforrásokról viszont keveset tudunk. A civilizáció megmentését célul kitűző tervnek tekintetbe kell vennie azt is, hogy a népesség mekkora részét teszik ki a környezetbarát és a környezetvédő emberek. Ezért érdemes lenne pontos kutatásokat végezni arról, hogy a különböző országokban és a különböző években a népesség mekkora részét teszik ki azok, akik károsak a környezetre, azok, akik passzívan környezetbarát módon élnek, valamint azok az aktívak, akik ezen felül még időt is szánnak a környezetvédelemre. Ezt a kutatást például kérdőív formájában lehetne elvégezni, ahol az előbb említett homályos kategóriákba való besorolást tényszerű kérdésekre adott válaszok segítségével döntenék el. Ezen kívül egyéb tudományos módszerekkel is érdemes vizsgálni a népesség környezetvédelemre és a túlnépesedés korlátozására való hajlandóságát. A cél természetesen az, hogy egyre több embert tegyünk környezetbaráttá és környezetvédővé, de ha ez nem sikerül, a környezetvédő mozgalomnak akkor is működnie kell. Úgy is javíthatjuk az emberiség környezetvédő tevékenységét, ha ugyanazok a passzívan környezetbarát vagy aktívan környezetvédő emberek nagyobb hatékonysággal tesznek jót.

Sok ingyenesen elérhető környezetvédő könyv van, és sok olyan közkincsben lévő könyv is van, ami valamilyen módon kapcsolatos a környezetvédelemmel, például a gazdaságról szól. Egy aktivista elolvashatna néhány ilyen fontosabb könyvet, és leírhatná ezeknek a lényegét egy-egy oldalon, amihez rövid kommentárt is fűzhetne. Az így elkészülő mű ahhoz hasonló lehetne, mint amikor az iskolai kötelező olvasmányoknak kiadják a rövidített változatait. Ilyen módon talán időt lehetne spórolni néhány környezetvédő számára, vagy segíteni lehetne őket abban, hogy milyen könyvet válasszanak olvasásra. Egy olyan könyvet írni, ami más könyvek lényegét tartalmazza, több időt igényelhet mint valami mást írni, viszont bármelyik intellektus elkészítheti, és nem igényel sok áldozatot egy olyan embertől, aki egyébként is el szeretné olvasni ezeket a könyveket, az eredmény pedig valószínűleg érdekes lenne, ha a benne lévő könyvek már egyébként is híresek.

Miképpen David Hilbert beszéde néhány matematikai probléma listájáról egy évszázadig is formálta a matematikát, a környezetvédő kutatási feladatok egy professzionális gyűjteménye hasonlóképpen formálhatná a környezetvédelmet egy évszázadig is.További olvasnivalók

(ezeket nem feltétlenül olvasta el a szerző):

United Nations - Millenium Development Goals Report (annual publication, 2005-2015)

Edmund Burke - The Environment and World History (University of California Press, 2009)

Környezetvédő innováció (fejezet kihagyva)

Egy olyan világban, amelyben a jó tanulók gazdagabbak lehetnének, ennyivel is több fejezet kerülhetett volna bele a könyv ingyenes verziójába.